WVO Zorg

Samen voelt beter

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijven voor een cursus

U kunt zich aanmelden voor een cursus via de website met de aanmeldknop of door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen of af te geven bij de receptie van Ter Reede. Voor sommige cursussen dient u zich rechtstreeks aan te melden bij de docent. Als dit het geval is, staat dit bij de cursusinformatie vermeldt.

Zodra u van ons een bevestiging krijgt, staat u ingeschreven. Uiterlijk een week voor de start van de cursus ontvangt u een uitnodigingsbrief met alle benodigde informatie. Als er onvoldoende deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan of als er een wachtlijst is, laten wij u dit zo snel mogelijk weten.

Proefles en aanmelden voor een beweeggroep

U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor een beweeggroep. Neem telefonisch contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende proefles. Als de les u bevalt, kunt aan de docent een inschrijfformulier vragen.

Betalen

De cursusprijzen worden jaarlijks vastgesteld en staan vermeld bij de cursusinformatie. WVO Zorg werkt met automatische incasso. Op het aanmeldformulier in het programmaboekje kunt u een machtiging ondertekenen voor automatische incasso. Als u zich aanmeldt via de website kunt u hier een machtigingsformulier downloaden.

Als de cursus doorgaat, wordt het bedrag in één keer enkele dagen voor aanvang van de cursus afgeschreven. Indien u geen machtiging afgeeft, krijgt u een factuur van ons en betaalt u €2,50 administratiekosten bovenop de cursusprijs.

Als u zich aanmeldt voor een beweeggroep schrijft u zich in voor het gehele cursusjaar. De contributie wordt in 3 termijnen afgeschreven. Als u halverwege het seizoen instroomt, wordt de contributie naar rato verrekend.

Afmelden

Als u zich wilt afmelden, dient u dit schriftelijk te doen met het contactformulier, per post of per e-mail. U ontvangt van ons een bevestiging van uw afmelding. Afhankelijk van wanneer u opzegt, kunnen hier administratiekosten aan verbonden zijn.

Annulering (zonder kosten) na inschrijving voor een cursus, is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. Als u binnen 2 weken voor aanvang van de cursus annuleert, worden administratiekosten à €15,- in rekening gebracht. Bij annulering na aanvang van een cursus wordt géén restitutie van het betaalde cursusgeld verleend en blijft de verplichting bestaan het volledige cursusgeld te betalen.

Als deelnemer aan een beweeggroep dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand ingaande per de 1e van de maand. Het eventueel teveel betaalde cursusgeld zal binnen 4 weken worden teruggestort.

Ziekte/ kortdurend verzuim

Als u zich vanwege onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege ziekte, wilt afmelden voor een les, kunt u zich rechtstreeks afmelden bij de docent, mits andere afspraken zijn gemaakt met de docent. Er vindt geen restitutie plaats van (een deel van) het cursusgeld voor de gemiste les(sen).

Geen doorgang cursus

WVO Zorg behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van een docent of in geval van onvoorziene omstandigheden, een cursus niet door te laten gaan. U ontvangt hierover bericht. Indien u reeds betaald heeft, zal het volledige cursusgeld worden terugbetaald.

Adreswijzigingen

Als uw contactgegevens zijn gewijzigd dient u dit direct door te geven met het contactformulier, telefonisch of per e-mail.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een cursus/ activiteit is op eigen risico. WVO Zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling.

Auteursrechten

Cursusmateriaal en documentatie ontwikkeld en verstrekt door WVO Zorg, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dan ook niet zonder uitdrukkelijke toestemming van WVO Zorg worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Privacy

WVO Zorg hecht groot belang aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, voor meer informatie zie onze privacyverklaring op onze website https://www.wvozorg.nl/privacy of richt uw vraag aan privacy@wvozorg.nl.